تصفیه آب و فاضلاب

فیلتر پلی استری

کاربرد : این فیلتر ساخته شده از سلولز اشباع شده با رزین و الیاف پلی استری با استاندارد های NSF و FDA و قابل شستشو می باشند و جهت کاهش شن , گل و لای و زنگار و سایر ذرات معلق در تصفیه آب و صنایع غذایی به کار می روند .

این فیلتر ها دارای :

*      محدوده دمایی4-45 C°
*      اندازه های 10 , 20 و 30 اینچ و قطرهای  5/2 و 5/4 اینچ
*      میکروناژ 1 , 5 , 10 , 20 و 30 میکرون
*      چین خوردگی جهت افزایش سطح و ماکزیمم شدن گنجایش برای نگه داشتن رسوبات
*      مقاومت نسبت به مواد شیمیایی و باکتریایی
*      افت فشار پایین