نمایش 9 24 36

تانک کود

تانک کود چیست؟

تانک کود آبیاری، دستگاهی است که عمدتا بین فیلتر شنی و فیلتر توری قرار می گیرد و به کمک آن کود و مواد شیمیایی مورد نیاز گیاه به آن تزریق می شود به همین دلیل با نام دستگاه تانک کود شناخته می شود. سیستم تزریق کود به دو نوع تانک کود دستی و تانک کود انژکتوری تقسیم بندی می شوند.

تانک کود دستی یا سیکل بسته در مواردی که غلظت دقیق کود یا محلول مهم نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عملکرد این نوع تانک کود یا سیستم تزریق کود با ایجاد اختلاف فشار توسط یک شیر فلکه که بین بوشن ورودی و خروجی تعبیه شده است، صورت می گیرد.

در غیر این صورت از تانک کود انژکتوری استفاده می شود در این نوع سیستم تزریق کود که با نام تانک کود انژکتوری شناخته می شود، یک انژکتور ونتوری در ادامه لوله اصلی نصب می شود و مواد غذایی که در مخزن جداگانه ای قرار دارد توسط اختلاف فشار ایجاد شده به وسیله انژکتور وارد لوله جریان آب شده و به گیاهان می رسد.

تفاوت دو روش تانک کود دستی و تانک کود انژکتوری در سرعت رقیق شدن محلول نسبت به زمان است که در روش دستی ثابت نبوده ولی در روش تانک کود انژکتوری ثابت است.

البته شایان ذکر است در روشی دیگر برای تزریق کود به جریان آب از پمپ تزریق کود استفاده می شود، در روش پمپ تزریق کود نوع پمپ با توجه به محیط و نوع انرژی مصرفی انتخاب شده همچنین می بایست میزان دقیق انحلال کود در آب در روش پمپ تزریق کود مشخص باشد.