نمایش 9 24 36

فیلتر هیدروسیکلون Veresk

فروش فیلتر هیدروسکلون Veresk

فیلتر هیدروسیکلون ورسک برای جدا نمودن مواد جامد از مایع مورد استفاده قرار می گیرد. ماسه گیر یا هیدروسیکلون، مناسب برای آب چاه و رودخانه می باشد که معمولا دارای ذرات ماسه ای هستند. این محصول با به کار گیری نیروی گریز از مرکز، سرعت ته نشینی مواد را بهبود می بخشد تا آب برای استفاده در پمپ و سیستم های لوله کشی مناسب شود. دامنه عملیاتی فیلتر هیدروسیکلون ورسک از 35 تا 400 میکرون است. فروش انواع فیلتر پلیمری Veresk در هایپر صنعت فامکو به شرح زیر می باشد:

  • فیلتر هیدروسیکلون 2 اینچی ورسک
  • فیلتر هیدروسیکلون 3 اینچی ورسک
  • فیلتر هیدروسیکلون 4 اینچی ورسک

فیلتر هیدروسیکلون Aytok

فروش هیدروسیکلون Aytok

فیلتر هیدروسیکلون (ماسه گیر)، بیشتر در آبیاری قطره ای کاربرد دارد. در مواقعی که آبگیری مستقیماً از چاه انجام می شود و در مزرعه استخر نداریم، استفاده از فیلتر هیدروسیکلون ضروری است. فیلتر هیدروسیکلون در قالب مدل های زیر ارائه می شود:

  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2020
  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2025
  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2030
  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2040
  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2050
  • فیلتر هیدروسیکلون آیتوک 2060