بانک برند بیرینگ (77)

بلبرینگ (43)

بلبرینگ خودرو (6)

رولبرینگ (67)

شماره فنی بلبرینگ و رولبرینگ (57)

کاسه نمد (1)