در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

رولبرینگ سوزنی Nachi

فروش رولبرینگ سوزنی ناچی

رولبرینگ یا نیدل بیرینگ سوزنی Nachi در انواع زیر به مشتریان ارائه می گردد.

 • نیدل برینگ سوزنی ناچی با پوسته کشیده شده
 • نیدل برینگ سوزنی ناچی با انتهای باز
 • نیدل برینگ سوزنی Nachi با انتهای بسته
 • نیدل برینگ سوزنی Nachi با حلقه داخلی آن یا بدون حلقه داخلی
 • رولبرینگ های سوزنی Nachi مرکب

رولبرینگ مخروطی Nachi

فزوش رولبرینگ مخروطی Nachi

(Tapered Roller Bearing Nachi)

فروش انواع رولبرینگ مخروطی ناچی در هایپر صنعت فامکو

 • رولبرینگ مخروطی یک ردیفه ناچی
 • رولبرینگ مخروطی دو ردیفه ناچی
 • رولبرینگ مخروطی چهارردیفه در دو اندازه متریک و اینچی Nachi

رولبرینگ استوانه ای NACHI

فروش رولبرینگ استوانه ای Nachi

(Cylindrical Roller Bearing Nachi)

بلبرینگ استوانه ای ناچی توانایی تحمل  بار شعاعی را دارند.

رولبرینگ بشکه ای Nachi

فروش رولبرینگ بشکه ای Nachi

یکی از انواع رولبرینگ بشکه ای ناچی نوع کف گرد آن می باشد.

بلبرینگ کف گرد Nachi

فروش بلبرینگ کف گرد ناچی

(Thrust Ball Bearing Nachi)

بلبرینگ کف گرد ناچی در دو مدل زیر ارائه می گردد.

 • بلبرینگ کف گرد یک ردیفه ناچی
 • یاتاقان کف گرد دو ردیفه Nachi

بلبرینگ ایگرگ Nachi

فروش بلبرینگ ایگرگ ناچی

یاتاقان بلبرینگ یا بلبرینگ ایگرگ ناچی در انواع زیر ارائه می گردد.

 • بلبرینگ با طوقه قفلی نامتقارن و پیچ بی سر
 • بلبرینگ با سیستم قفل کننده پیچ بی سر
 • بلبرینگ با بوش تبدیل و تثبیت (موقعیت دهی) با انطباق تداخلی

بلبرینگ خود تنظیم Nachi

فروش بلبرینگ خود تنظیم Nachi

بلبرینگ خود تنظیم ناچی در سه نوع زیر ارائه می گردد.

 • بلبرینگ خود تنظیم ناچی بدون کاسه نمد
 • بلبرینگ خود تنظیم ناچی با کاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
 • بلبرینگ خود تنظیم Nachi با حلقه داخلی عریض

بلبرینگ تماس زاویه ای Nachi

فروش بلبرینگ تماس زاویه ای Nachi

این بلبرینگ در دو نوع تکی و دو تایی مورد استفاده قرار می گیرد.

بلبرینگ شیار عمیق NACHI

فروش بلبرینگ شیار عمیق Nachi

این بلبرینگ در انواع متعددی اعم از یک ردیفه و دو ردیفه و غیره ارائه می گردد.