در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

آژیر فلاشر اعلام حریق Unipos

فروش آژیر فلاشر اعلام حریق Unipos

دامنه محصولات برند یونی پاس انواع آژیر های موجود در بازار را پوشش می دهد به گونه ای که انواع آژیر فلاشر یونی پاس شامل آژیر فلاشر اعلام حریق متعارف یونیپاس، آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر یونی پاس، آژیر فلاشر اعلام حریق داخلی (INDOOR) یونی پاس و آژیر فلاشر اعلام حریق خارجی (OUTDOOR) یونی پاس می باشد. انواع آژیر فلاشر اعلام حریق یونی پاس قابل ارائه در شرکت توربو صنعت  عبارت است از:

 • آژیر فلاشر اعلام حریق یونی پاس 8204C
 • آژیر فلاشر اعلام حریق یونی پاس SB 112F
 • آژیر فلاشر اعلام حریق یونی پاس FD7204

شستی اعلام حریق Unipos

فروش شستی اعلام حریق Unipos

شستی اعلام حریق یونی پاس متناسب با دو سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق متعارف و در دو نوع ریست پذیر و شیشه شکستنی به بازار عرضه می شود. فروش انواع شستی اعلام حریق یونی پاس در  شرکت توربو صنعت به شرح زیر می باشد:

 • شستی اعلام حریق متعارف یونی پاس FD3050
 • شستی اعلام حریق آدرس پذیر یونی پاس FD7150
 • شستی اعلام حریق یونی پاس FD3050B (شستی توقف اضطراری)
 • شستی اعلام حریق یونی پاس FD3050Y (شستی فعال سازی)
 • شستی اعلام حریق یونی پاس FD3050G (دکمه آزاد سازی سیستم اطفا حریق)

پنل تکرار کننده اعلام حریق Unipos

پنل تکرار کننده اعلام حریق Unipos

دستگاه تکرار کننده یونی پاس دارای دو نوع می باشد که می توان از هر کدام از آن ها در سیستم اعلام حریق متعارف و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر استفاده کرد. انواع پنل تکرار کننده اعلام حریق یونی پاس قابل عرضه در شرکت توربو صنعت  عبارت است از:

 • پنل تکرار کننده اعلام حریق یونی پاس مدل IFS7002R
 • پنل تکرار کننده اعلام حریق یونی پاس مدل FS5200R

دتکتور دودی Unipos

فروش دتکتور دودی Unipos

دتکتور دودی یونی پاس در دو مدل و متناسب با دو سیستم اعلام حریق متعارف و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به بازار عرضه می شوند. انواع دتکتور دودی یونی پاس قابل ارائه در شرکت توربو صنعت  عبارت است از:

 • دتکتور دودی متعارف یونی پاس مدل FD8030
 • دتکتور دودی آدرس پذیر یونی پاس مدل FD7130

دتکتور حرارتی Unipos

فروش دتکتور حرارتی Unipos

دتکتور حرارتی یا آشکارساز یونی پاس متناسب با دو سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق متعارف و با دو نوع سنسور حساس به دمای ثابت (دتکتور حرارتی ثابت) و سنسور حساس به افزایش دما (دتکتور حرارتی افزایشی) به بازار عرضه می شود.انواع دتکتور حرارتی یونی پاس قابل ارائه در شرکت توربو صنعت   عبارت است از:

 • دتکتور حرارتی متعارف یونی پاس FD8010
 • دتکتور حرارتی متعارف یونی پاس FD8020
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر یونی پاس FD7110
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر یونی پاس FD7120

دتکتور گازی Unipos

فروش دتکتور گازی Unipos

دتکتور گازی یونی پاس دارای یک مدل با قدرت تشخیص گاز طبیعی یا متان (Natural Gas) می باشد و در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر استفاده می شود.

دتکتور شعله ای Unipos

فروش دتکتور شعله ای Unipos

محصولات اعلام حریق یونی پاس (Unipos) بلغارستان دارای یک مدل دتکتور شعله ای می باشند که در سیستم اعلام حریق متعارف (کانونشنال) قابل استفاده است.

کنترل پنل اعلام حریق Unipos

فروش کنترل پنل اعلام حریق Unipos

انواع دستگاه مرکزی یا کنترل پنل اعلام حریق یونی پاس، قابل ارائه در شرکت توربو صنعت  عبارت است از:

 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 4000/2
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 4000/4
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 4000/6
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 4000/8
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5200-8
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5200-16
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5200-24
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5200-32
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5100-2
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5100-5
 • کنترل پنل اعلام حریق متعارف یونی پاس FS 5100-8
 • کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر یونی پاس IFS7002-1
 • کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر یونی پاس IFS7002-2
 • کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر یونی پاس IFS7002-4