نمایش 9 24 36

اتصالات آتش نشانی

اتصالات آتش نشانی

لوله های سیستم آتش‌ نشانی و اتصالات آن جهت اتصال تجهیزات آتش نشانی به هم استفاده می‌شود. لازم به ذکر است طبق استاندارد مربوط به لوله کشی اسپرینکلرها، لوله و اتصالات مورد استفاده در این سیستم باید به رنگ قرمز باشد.