نمایش 9 24 36

سیستم اطفاء حریق آبی

سیستم اطفاء حریق آبی چیست؟

سیستم های اطفاء حریق آبی یکی از رایج ترین راه های اطفا حریق هستند که با استفاده از مجموعه ای از تجهیزات خاص از طریق آب موجود در سیستم موجب اطفا حریق می شوند.