آژیر اعلام حریق (4)

پنل تکرار کننده اعلام حریق (6)

تلفن کننده اعلام حریق (2)

دتکتور اعلام حریق (30)

دستگاه مرکزی یا کنترل پنل اعلام حریق (10)

سیستم اعلام حریق (3)

شستی اعلام حریق (8)

فلاشر اعلام حریق (6)