نمایش 9 24 36

دتکتور حرارتی Apollo

فروش آشکارساز حرارت Apollo

دتکتور حرارتی آپولو در سه نوع متعارف، آدرس پذیر و بیسیم در شرکت توربو صنعت  قابل ارائه می باشد. دتکتورهای حرارتی Apollo دارای چندین سری هستند که هر سری شامل چندین مدل می باشد. سری های دتکتور حرارتی آپولو به صورت زیر می باشند:

 • دتکتور حرارتی متعارف آپولو سری ORBIS
 • دتکتور حرارتی متعارف آپولو سری 65
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر آپولو سری SOTERIA
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر Apollo سری DISCOVERY
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر Apollo سری XP95
 • دتکتور حرارتی بیسیم Apollo سری XPANDER

دتکتور حرارتی زیتکس

فروش دتکتور حرارتی اعلام حریق زیتکس

دتکتور حرارتی زیتکس مانند سایر تجهیزات اعلام حریق زیتکس در دو نوع دتکتور حرارتی متعارف زیتکس و دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیتکس موجود می باشد. همچنین دتکتور حرارتی اعلام حریق زیتکس مانند سایر دتکتور های حرارتی اعلام حریق در دو نوع دتکتور حرارتی دما ثابت زیتکس و دتکتور حرارتی افزایشی زیتکس استفاده می شود. انواع دتکتور حرارتی زیتکس موجود درشرکت توربو صنعت  عبارت است از:

 • دتکتور حرارتی متعارف زیتکس ZI-H715
 • دتکتور حرارتی متعارف زیتکس ZI-H717
 • دتکتور حرارتی متعارف زیتکس ZI-H720
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر زیتکس ZX-HD 7000 AD

دتکتور حرارتی GST

فروش آشکارساز حرارت GST

دتکتور حرارتی GST در دو نوع متعارف و آدرس پذیر (هوشمند) در شرکت توربو صنعت  قابل ارائه می باشد. مدل های دتکتور حرارتی GST به صورت زیر می باشند:

 • دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی آدرس پذیر (هوشمند) GST مدل DI-9103E
 • دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی متعارف GST مدل DC-9103E
 • دتکتور حرارتی ثابت متعارف GST مدل R6602

دتکتور حرارتی Unipos

فروش دتکتور حرارتی Unipos

دتکتور حرارتی یا آشکارساز یونی پاس متناسب با دو سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق متعارف و با دو نوع سنسور حساس به دمای ثابت (دتکتور حرارتی ثابت) و سنسور حساس به افزایش دما (دتکتور حرارتی افزایشی) به بازار عرضه می شود.انواع دتکتور حرارتی یونی پاس قابل ارائه در شرکت توربو صنعت   عبارت است از:

 • دتکتور حرارتی متعارف یونی پاس FD8010
 • دتکتور حرارتی متعارف یونی پاس FD8020
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر یونی پاس FD7110
 • دتکتور حرارتی آدرس پذیر یونی پاس FD7120

دتکتور حرارتی TecnoFire

فروش دتکتور حرارتی TecnoFire

دتکتور حرارتی تکنو فایر دارای یک مدل مورد استفاده در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر می باشد.

دتکتور حرارتی Zeta

فروش دتکتور حرارتی Zeta

شرکت زتا دتکتور های حرارتی را در دو نوع ثابت و افزایشی، مناسب سیستم اعلام حریق متعارف و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به بازار عرضه می کند. مدل های دتکتور حرارتی متعارف و آدرس پذیر زتا شامل موارد زیر می باشند:

 • دتکتور حرارتی ثابت متعارف زتا Fyreye MKII مدل MKII-HF
 • دتکتور حرارتی ثابت متعارف زتا Fyreye MKII مدل MKII-HF-CS90
 • دتکتور حرارتی افزایشی متعارف زتا Fyreye MKII مدل MKII-HR
 • دتکتور حرارتی ثابت آدرس پذیر زتا MKII مدل MKII-AHF
 • دتکتور حرارتی افزایشی آدرس پذیر زتا MKII مدل MKII-AHR

دتکتور حرارتی Teletek

فروش آشکارساز حرارت Teletek

شرکت توربو صنعت  تامین کننده و عرضه کننده انواع دتکتور حرارتی تله تک (Teletek) به شرح زیر می باشد.

 • دتکتور حرارتی ثابت متعارف تله تک مدل SensoMAG F10
 • دتکتور حرارتی ثابت متعارف تله تک مدل SensoMAG F10B
 • دتکتور حرارتی افزایشی متعارف تله تک مدل SensoMAG R20
 • دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی آدرس پذیر تله تک همراه با پایه مدلSensoIRIS T110
 • دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی آدرس پذیر تله تک همراه با ایزولاتور مدل SensoIRIS T110 IS

دتکتور حرارتی FireGuard

فروش دتکتور حرارتی FireGuard

شرکت فایرگارد انگلستان دارای تجهیزات اعلام حریق از قبیل دتکتور حرارتی می باشد. دتکتور حرارتی اعلام حریق فایرگارد شامل دتکتور حرارتی دما ثابت و دتکتور حرارتی افزایشی، در دو سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق متعارف و حساس به دو دما 57 و 59 درجه سانتی گراد، در مدل های زیر عرضه می شود:

 • دتکتور حرارتی فایرگارد متعارف سری FG323
 • دتکتور حرارتی فایرگارد متعارف سری IQ458
 • دتکتور حرارتی فایرگارد متعارف سری FG318
 • دتکتور حرارتی فایرگارد آدرس پذیر سری IQ568