نمایش 9 24 36

دتکتور شعله ای Unipos

فروش دتکتور شعله ای Unipos

محصولات اعلام حریق یونی پاس (Unipos) بلغارستان دارای یک مدل دتکتور شعله ای می باشند که در سیستم اعلام حریق متعارف (کانونشنال) قابل استفاده است.

دتکتور شعله ای TecnoFire

فروش دتکتور شعله ای TecnoFire

دتکتورهای شعله ای تکنو فایر دارای رنج وسیعی هستند و امواج فروسرخ، فرابنفش و نوع عادی و ضد انفجار شامل می شود. انواع دتکتور شعله ای تکنو فایر قابل ارائه در شرکت توربو صنعت  به شرح زیر است:

 • دتکتور شعله ای تکنو فایر TFDF IR
 • دتکتور شعله ای تکنو فایر TFDF IR2
 • دتکتور شعله ای ضد انفجار تکنو فایر TFDF-EX IR2
 • دتکتور شعله ای تکنو فایر TFDF IR3
 • دتکتور شعله ای ضد انفجار تکنو فایر TFDF-EX IR3
 • دتکتور شعله تکنو فایر TFDF UVIR2
 • دتکتور شعله ای ضد انفجار تکنو فایر TFDF-EX UVIR2

دتکتور شعله ای Zeta

فروش دتکتور شعله ای Zeta

دتکتور شعله ای یا فلیم دتکتور زتا قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق متعارف می باشد، و به امواج فروسرخ سه گانه (IR3)، فرابنفش (UV) و ترکیب فرابنفش و فروسرخ (UV/IR) حساس است. این دتکتورها در سری Fyreye در قالب 4 مدل تولید می شوند، که شامل موارد زیر می باشند:

 • دتکتور شعله ای فرابنفش متعارف زتا FEUV2000
 • دتکتور شعله ای سه گانه IR متعارف زتا ZT-30P
 • دتکتور شعله ای سه گانه IR متعارف زتا ZT-500EX (مورد تایید ATEX)
 • دتکتور شعله ای فرابنفش و فرو سرخ متعارف زتا ZT-20EX (مورد تایید ATEX

دتکتور شعله ایApollo

فروش دتکتور شعله ای Apollo

شرکت آپولو در زمینه دتکتورهای شعله ای اعلام حریق از تنوع بالایی برخوردار است. آپولو در هر دو نوع سیستم اعلام حریق متعارف و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، دتکتور شعله ای تولید می کند. دتکتورهای شعله ای آپولو در مدل های زیر در شرکت توربو صنعت  آماده ارائه به مشتریان می باشند:

 • دتکتور شعله ای متعارف آپولو IR2
 • دتکتور شعله ای متعارف آپولو IR3
 • دتکتور شعله ای متعارف آپولو UV/IR2
 • دتکتور شعله ای هوشمند Apollo IR2
 • دتکتور شعله ای هوشمند Apollo IR3

دتکتور شعله ای GST

فروش دتکتور شعله ای GST

شرکت GST از میان انواع دتکتور های شعله ای، دتکتور شعله ای فرابنفش (UV) را تولید می کند که تولیدات GST در این زمینه در دو نوع دتکتور شعله ای متعارف و دتکتور شعله ای آدرس پذیر می باشند. انواع دتکتور شعله ای GST را می توان به صورت زیر معرفی کرد:

 • دتکتور شعله ای فرابنفش متعارف GST مدل C-9104
 • تکتور شعله ای فرابنفش هوشمند (آدرس پذیر) GST مدل I-9104