نمایش 1–12 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 2 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی با ظرفیت تصفیه 2000 لیتر در شبانه روز، جهت تصفیه آب های شور مانند آب دریا (Sea Water) مورد استفاده قرار می گیرد. شیرین سازی و تصفیه آب دریا با استفاده از روش های مختلفی قابل انجام است، که مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین آنها در بیش تر کاربردها، استفاده از آب شیرین کن دریایی RO می باشد. تصفیه آب دریا در این روش با استفاده از فرایند غشایی اسمز معکوس (RO) در فیلتر ممبران دریایی (SW) صورت می گیرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 10 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی با ظرفیت تصفیه 10،000 لیتر در شبانه روز، جهت تصفیه آب های شور مانند آب دریا (Sea Water) مورد استفاده قرار می گیرد. شیرین سازی و تصفیه آب دریا با استفاده از روش های مختلفی قابل انجام است، که در بیش تر کاربردها مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین آنها، استفاده از آب شیرین کن دریایی RO می باشد. تصفیه و نمک زدایی از آب دریا در این روش با استفاده از فرایند اسمز معکوس (RO) که در  فیلتر ممبران دریایی (SW) رخ می دهد، انجام می شود.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 30 متر مکعب

آب شیرین کن دریایی اسمز معکوس 30،000 لیتر در شبانه روز، جهت تصفیه آب های شور مانند آب دریا (Sea Water) مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تصفیه آب صنعتی برای TDS های بالا جهت از بین بردن نمک ها، کلیه جامدات محلول و همه آلاینده های آب مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نوع استفاده از تصفیه آب صنعتی می توان از فیلترها و مواد شیمیایی مختلف در بخش پیش تصفیه و پس تصفیه دستگاه آب شیرین کن دریایی استفاده کرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 40 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا با ظرفیت تصفیه 40،000 لیتر در شبانه روز که به آن آب شیرین کن دریایی نیز گفته می شود، جهت تصفیه آب های شور مانند آب دریا (Sea Water) مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تصفیه آب صنعتی برای TDS های بالا جهت از بین بردن نمک ها، کلیه جامدات محلول و همه آلاینده های آب کاربرد دارد. با توجه به هدف تصفیه آب صنعتی می توان از فیلترها و مواد شیمیایی مختلف در بخش پیش تصفیه و پس تصفیه دستگاه آب شیرین کن دریایی RO استفاده کرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 50 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریایی 50،000 لیتر در شبانه روز که به آن آب شیرین کن دریایی نیز گفته می شود، جهت تصفیه آب های شور مانند آب دریا (Sea Water) مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تصفیه آب صنعتی برای TDS های بالا جهت از بین بردن نمک ها، کلیه جامدات محلول و همه آلاینده های آب مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به هدف تصفیه آب صنعتی می توان از فیلترها و مواد شیمیایی مختلف در بخش پیش تصفیه و پس تصفیه دستگاه آب شیرین کن دریایی RO استفاده کرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 100 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا با ظرفیت تصفیه 100،000 لیتر در شبانه روز که به آن آب شیرین کن دریایی نیز گفته می شود، برای تبدیل آب شور دریا (Sea Water) به آب شیرین مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن دریایی RO باید از قطعاتی متفاوت با دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده کرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 150 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا با ظرفیت تصفیه 150،000 لیتر در شبانه روز که به آن آب شیرین کن دریایی نیز گفته می شود، برای تبدیل آب شور دریا به آب شیرین مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن دریایی RO باید از قطعاتی متفاوت با دیگر دستگاه های تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس (RO) استفاده کرد.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 200 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریا با ظرفیت تصفیه 200،000 لیتر در شبانه روز که به آن آب شیرین کن دریایی نیز گفته می شود، برای نمک زدایی از آب های شور مانند آب دریا مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن دریایی RO باید از قطعاتی متفاوت با دیگر دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده شود.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 250 متر مکعب

آب شیرین کن دریایی 250،000 لیتر در شبانه روز برای نمک زدایی از آب های شور مانند آب دریا مورد استفاده قرار می گیرد. آب شیرین کن های دریایی RO برای تامین آب شرب، صنعتی، کشاورزی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن دریایی RO باید از قطعاتی متفاوت با دیگر دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده شود.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 300 متر مکعب

دستگاه آب شیرین کن دریایی 300،000 لیتر در شبانه روز برای نمک زدایی از آب های شور مانند آب دریا مورد استفاده قرار می گیرد. آب شیرین کن های دریایی RO برای تامین آب شرب، صنعتی، کشاورزی و ... از آب شور استفاده می شود. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس دریایی باید از قطعاتی متفاوت با دیگر دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده شود.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 350 متر مکعب

آب شیرین کن دریایی 350،000 لیتر در شبانه روز برای نمک زدایی و تصفیه آب های شور مانند آب دریا طراحی و ساخته شده است. دستگاه های آب شیرین کن های دریایی RO برای تامین آب شرب، صنعتی، کشاورزی و ... از آب شور مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل غلظت بالای آلاینده ها و شوری زیاد آب دریا، در دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس دریایی باید از قطعاتی متفاوت با دیگر دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده شود.

دستگاه تصفیه آب دریا| آب شیرین کن دریایی 400 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب دریای 400 متر مکعب در شبانه روز، از دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای تصفیه و شیرین سازی آب دریا یا همان آب شور می باشد. آب شیرین کن 400 متر مکعب برای کاربردهایی نظیر، تامین آب شرب و هم چنین تامین آب تصفیه شده مورد نیاز در بخش های صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل بالا بودن غلظت آلاینده های موجود آب دریا و شری زیاد آن، در دستگاه آب شیرین کن دریایی RO باید از قطعاتی استفاده شود، که ضمن تامین مقادیر لازم برای پارامترهایی مانند فشار، با آب شور دریا نیز سازگاری داشته و دچار خوردگی نشود.