نمایش 9 24 36

تصفیه فاضلاب به روش USBF

فروش سیستم تصفیه فاضلاب به روش USBF

ابتدا فاضلاب در یک محفظه جمع آوری (فاضلاب اصلی) از طریق یک پارشال فلوم توسط اشغالگیر SKIMMED و اشغالگیر شن و ماسه عمل جدا سازی اولیه انجام شده و سپس وارد جریان تصفیه می شود. آشغال گیر ها به دنبال ایستگاه های پمپاژ هستند که فاضلاب را از طریق جدا کننده گریس و روغن و آشغالگیر ثانویه به محفظه وارد می کنند. جریان وارد پیش تصفیه مکانیکی شده و از طریق کانال های توزیع راکتور بیولوژیکی به چهار قسمت مساوی برای پردازش تقسیم می شود.

تصفیه فاضلاب به روش SBR

فروش تصفیه فاضلاب به روش SBR

فروش و اجرا تصفیه فاضلاب شهری با سیستم منقطع SBR در شرکت توربو صنعت.

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

فروش پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

Moving Bed Biofilm Reactor یا MBBR یک راه حل اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می باشد این سیستم برای تمامی دبی ها قابل استفاده بوده و همچنین خروجی بسیار مناسبی دارد.

سیستم لجن فعال با بستر ثابت تلفیقی IFAS

فروش تصفیه فاضلاب به روش IFAS

لجن فعال با فیلم ثابت (IFAS) یک تکنولوژی نسبتا جدید است که هر سیستم رشد معلق را که حاوی یک مدیای رشد متصل در داخل راکتور های هوادهی است، توصیف می کند، حامل های بیوفیلم معمولا به "مدیا های معلق" یا "مدیا های ثابت" تقسیم می شوند. این تکنیک که در تاسیسات تصفیه فاضلاب بسیار پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد می تواند به عنوان ارتقاء تسهیلات موجود تصفیه خانه استفاده شود یا می تواند در ابتدای طراحی ساخته شود. طراحی نیاز به دانش کارشناس دارد و سیستم باید توسط بهره برداران ماهر اداره شود.

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

فروش تصفیه فاضلاب به روش EAAS

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده یک روش نسبتا مدرن می  باشد.

تصفیه خانه فاضلاب شهری

فروش تصفیه خانه فاضلاب شهری

شرکت توربو صنعت با توجه به حساسیت حفاظت از محیط زیست و دریافت درخواست مناقصات محتلف پیرو تصفیه فاضلاب های بهداشتی، انسانی، شهری و روستایی اقدام به طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهری و روستایی نموده است.