در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلر هندی آکوافیت (Aquafit)

کلر هندی آکوافیت (Aquafit) تولید کشور هند و ماده ای ضد عفونی کننده با نام هیپوکلریت کلسیم می باشد، که در صنایع مختلف شامل ضد عفونی و گندزدایی آب آشامیدنی، کارخانه تولید مواد نوشیدنی، ضد عفونی آب استخرها، ضد عفونی سرویس های بهداشتی و ... کاربرد دارد. کلر هندی فرم خشک کلرین با فرمول Ca (CLO)2 می باشد، که ایمنی بالایی در کار دارد، به راحتی در آب حل می شود و دارای هیچ ماده آلی نمی باشد. خلوص کلر هندی 70% می باشد و PH آن 10.8 می باشد که PH آب را در محدوده بهینه 7.2 تا 7.6 تغییر می دهد. در صورتی که PH آب کاهش پیدا کند، باعث ایجاد خوردگی در سطوح مختلف و تاسیسات سیستم می شود.

کلر ایرانی

پودر کلر ایرانی یا همان هیپوکلریت سدیم با فرمول شیمیایی Ca(ClO)2 ماده ای سفید رنگ است، که برای گندزدایی و ضد عفونی آب در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از کلر ایرانی برای ضد عفونی و گند زدایی آب آشامیدنی، صنایع نوشیدنی، ضد عفونی آب استخرها، ضد عفونی سرویس های بهداشتی و ... استفاده می شود. کلر ایرانی دارای ایمنی بالایی بوده و به راحتی در آب حل می شود و دارای ماده آلی نیست. خلوص کلر ایرانی 65% می باشد. کلر ایرانی ماده ضد عفونی کننده قوی ای است که باکتری ها و ویروس های موجود در آب را از بین می برد. کلر ایرانی پایدار سازی نشده است و در فرایند کلر زنی سرعت بالایی ایجاد می کند.

کلر ژاپنی استار کلون (STAR CHLON)

پودر کلر ژاپنی استار کلون یا همان هیپوکلریت سدیم با فرمول شیمیایی Ca(ClO)2 ماده ای سفید رنگ است، که برای گندزدایی و ضد عفونی آب در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از کلر استار کلون ژاپنی برای ضد عفونی و گند زدایی آب آشامیدنی، صنایع نوشیدنی، ضد عفونی آب استخرها، ضد عفونی سرویس های بهداشتی و ... استفاده می شود. کلر استار دارای ایمنی بالایی بوده و به راحتی در آب حل می شود و دارای ماده آلی نیست. خلوص کلر استار کلون 70% می باشد. کلر ژاپنی STAR CHLON ماده ضد عفونی کننده قوی ای است که باکتری ها و ویروس های موجود در آب را از بین می برد. کلر ژاپنی پایدار سازی نشده است و در فرایند کلر زنی سرعت بالایی ایجاد می کند.