در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماژول غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی اترسولفون

ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده اند و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. این فیلتر از جنس پلی اترسولفون و دارای ابعاد 8 اینچ و 1 متر است. ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگ تر می باشد و جهت حذف عوامل بیماری زا و نیز در مصارفی نظیر تامین آب آشامیدنی انتخاب مناسبی است. ماژول غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی اترسولفون توسط شرکت سازنده به صورت سفارشی تولید می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040-PP

ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040-PP از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده اند و دارای منافذی با قطر اسمی 0.15 تا 0.03 میکرون است. این ممبران UF آکوآریا از جنس پلی پروپیلن و دارای ابعاد 8 اینچ و 1 متر است. ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040-PP قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر از آب می باشد و برای کاربردهای عمومی در تصفیه آب و مایعات مناسب است. این ماژول غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا جهت جداسازی و از بین بردن اغلب عوامل بیماری زا، لخته ها و ذرات معلق از آب و فاضلاب صنعتی گزینه مناسبی محسوب می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی آکریلونیتریل

ماژول های غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده است و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی آکریلونیتریل و دارای ابعاد 8 اینچ و 1 متر می باشد. ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر نیز می باشد و جهت حذف عوامل بیماری زا و تصفیه آب در مصارف صنعتی و آشامیدنی گزینه مناسبی می باشد. ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی آکریلونیتریل توسط شرکت سازنده به صورت سفارشی تولید می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی آکریلونیتریل

ماژول های غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده است و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی آکریلونیتریل و دارای ابعاد 8 اینچ و 1 متر می باشد. ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر نیز می باشد و جهت حذف عوامل بیماری زا و تصفیه آب در مصارف صنعتی و آشامیدنی گزینه مناسبی می باشد. ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8040 پلی آکریلونیتریل توسط شرکت سازنده به صورت سفارشی تولید می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060-PP

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060-PP از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده و دارای منافذی با قطر اسمی 0.15 تا 0.03 میکرون می باشد. این ماژول آکوآریا از جنس پلی پروپیلن و دارای ابعاد 8 اینچ و 1.5 متر است. ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060-PP قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر نیز می باشد و برای کاربردهای عمومی در تصفیه آب و مایعات مناسب است. این فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا جهت جداسازی و از بین بردن اغلب عوامل بیماری زا، لخته ها و ذرات معلق از آب و فاضلاب صنعتی گزینه مناسبی محسوب می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 پلی اتر سولفون

ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 با غشای پلی اتر سولفون از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده است و دارای منافذی با قطر اسمی 0.15 تا 0.03 میکرون می باشد. این ماژول UF آکوآریا از جنس پلی اتر سولفون و دارای ابعاد 8 اینچ و 1.5 متر است. فیلتر اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر می باشد و برای کاربردهای عمومی در تصفیه آب و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. این ماژول غشایی اولترافیلتراسیون آکوآریا جهت جداسازی و از بین بردن اغلب عوامل بیماری زا، لخته ها و ذرات معلق از آب و فاضلاب صنعتی گزینه مناسبی محسوب می شود. فیلتر اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 غشای پلی اتر سولفون توسط شرکت سازنده به صورت سفارشی تولید می شود.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون (UF) آکوآریا مدل UF-8060 (پلی آکریلونیتریل)

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده اند و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی آکریلونیتریل و دارای ابعاد 8 اینچ و 1.5 متر می باشد. ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-8060 قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر نیز می باشد و جهت حذف عوامل بیماری زا و تصفیه آب در مصارف صنعتی و آشامیدنی بهترین انتخاب است.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون (UF) آکوآریا مدل UF-1060-PP

فیلتر UF اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-1060-PP از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده است و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی پروپیلن و دارای ابعاد 10 اینچ و 1 و نیم متر می باشد. ماژول اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-1060-PP قادر به حذف و جداسازی کلیه مواد محلول با اندازه 0.03 میکرون و بزرگتر نیز می باشد و جهت حذف عوامل بیماری زا و تصفیه آب در مصارف صنعتی و آشامیدنی قابل استفاده می باشد.  

ممبران اولترافیلتراسیون (UF) آکوآریا مدل UF-1060 پلی اترسولفون

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-1060 پلی اترسولفون از غشاهای الیاف میان تهی با استحکام بالا تشکیل شده اند و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی اترسولفون و دارای ابعاد 10 اینچ و 1.5 متر می باشد. این غشاها در واقع الیاف تو خالی هستند که با وجود هزینه ساخت پایین خود، دارای بالاترین سطح غشایی در واحد حجم می باشند. در فناوری اولترافیلتراسیون می توان ذرات ریز و میکروبی از آب را حذف کرد، اما یون های و مولکول های زیرتر حذف نمی شوند.

فیلتر ممبران اولترافیلتراسیون (UF) آکوآریا مدل UF-1060 پلی آکریلونیتریل

فیلتر ممبران UF آکوآریا مدل UF-1060 پلی آکریلونیتریل از غشاهای الیاف تو خالی با استحکام بالا تشکیل شده اند و دارای منافذی با قطر اسمی 0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی آکریلونیتریل و دارای ابعاد 10 اینچ و 1.5 متر می باشد. این غشاها در واقع الیاف توخالی هستند که با وجود هزینه ساخت پایین خود، دارای بالاترین سطح غشایی در واحد حجم می باشند. در فناوری اولترافیلتراسیون می توان ذرات ریز و میکروبی از آب را حذف کرد، اما یون های و مولکول های زیرتر حذف نمی شوند.

ماژول الیاف توخالی اولترافیلتراسیون خانگی مدل UF-Domestic-8040-PP

ماژول الیاف توخالی اولترافیلتراسیون آکوآریا مدل UF-Domestic-8040-PP دارای غشاهای الیافی توخالی با استحکام بالا و منافذی با قطر اسمی 0.15-0.03 میکرون است. غشای این ماژول آکوآریا از جنس الیاف پلی پروپیلن و دارای قطر 5 سانتی متر و طول 25 سانتی متر است. این غشاها در واقع الیاف توخالی هستند که با وجود هزینه ساخت پایین خود، دارای بالاترین سطح غشایی در واحد حجم می باشند. در فناوری اولترافیلتراسیون می توان ذرات ریز و میکروبی از آب را حذف کرد، اما یون های و مولکول های زیرتر حذف نمی شوند.