نمایش 1–12 از 161 نتیجه

نمایش 9 24 36

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل LP21-8040

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل LP21-8040 در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی، با جریان آب لب شور به کار می رود. فیلتر ممبران 8 اینچ ونترون با غشای پلی آمید و بر اساس تکنولوژی CO Ltd تولید شده و دارای سطح کیفی بسیار مطلوبی می باشد. فیلتر ممبران 8 اینچ Vontron LP21-8040 در صنایع مختلف با عملکرد بسیار مطلوبی برای حذف نمک های محلول TOC ،SiO2 و... کاربرد دارد. فیلترهای ممبران آب لب شور ونترون برای نمک زدایی آب های سطحی، آب های زیر زمینی، آب لوله کشی، آب شهری و... طراحی شده اند و بر همین اساس دارای کاربردهای مشخصی هستند.

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل LP22-8040

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل LP22-8040 تولید شده بر اساس تکنولوژی بروز Co Ltd می باشد و برای نمک زدایی آب لب شور به کار می رود. کاربرد ممبران های سری LP ونترون برای تصفیه آب لب شور در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد. برخی از مهم ترین مزیت های فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی ونترون (Vontron) شامل مواردی مثل طول عمر بالا، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه های عملیاتی دستگاه و... می شود.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل LP21-4040

فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل LP21-4040 با تعبیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه عملیاتی دستگاه می شود. داشتن این ویژگی ها باعث شده تا فیلترهای ممبران ونترون، گزینه بسیار مناسبی برای تعبیه در دستگاه های تصفیه آب RO باشند. ساختار ممبران 4 اینچ ونترون مدل LP21-4040 به صورتی است که دارای قابلیت دفع نمک به اندازه 98 درصد می باشد و با بالاترین سطح کیفی تولید و طراحی شده است.

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP22-8040

فیلتر ممبران 8 اینچ ونترون مدل ULP22-8040 از ممبران های کم فشار با جریان بالای سیال می باشد و برای تصفیه آب لب شور به کار می رود. فیلتر ممبران 8 اینچ Vontron مدل ULP22-8040 از نوع ممبران های فوق العاده کم فشار می باشد و بر اساس تکنولوژی Co Ltd تولید شده است. استفاده از فیلترهای ممبران تصفیه آب صنعتی کم فشار در سیستم باعث کاهش مصرف انرژی می شود، که این موضوع افزایش راندمان کلی سیستم را به دنبال دارد.

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP12-8040

ممبران 8 اینچ ونترون مدل ULP12-8040 بر اساس تکنولوژی Co Ltd تولید شده و از نوع ممبران های فوق العاده کم فشار است. فیلتر ممبران ونترون (Vontron) مدل ULP12-8040 مصرف انرژی را در سیستم کاهش می دهد و بر همین اساس باعث کم شدن هزینه های عملیاتی دستگاه می شود. کاربرد ممبران تصفیه آب صنعتی Vontron مدل ULP12-8040 برای نمک زدایی آب های سطحی، آب های زیر زمینی و... می باشد. ممبران های Vontron با توجه به ساختار، دارای قابلیت دفع نمک بالا و به اندازه 98 درصد می باشند و بر همین اساس سطح کیفی آب خروجی از آنها مناسب است.

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP32-8040

ممبران 8 اینچ ونترون مدل ULP32-8040 بر اساس تکنولوژی Co Ltd تولید شده و برای نمک زدایی آب لب شور در سیستم های تصفیه آب صنعتی به کار می رود. مهم ترین مزیت های ممبران 8 اینچ Vontron مدل ULP32-8040 طول عمر بالا، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه های عملیاتی دستگاه و... می باشد. فیلترهای ممبران ونترون دارای سطح کیفی مطلوبی هستند و تنوع بالایی بر اساس پارامترهای مختلف دارند. تنوع بالای ممبران های تصفیه آب صنعتی ونترون (Vontron) موجب شده تا مشاوره گرفتن از افراد متخصص در این زمینه اهمیت زیادی داشته باشد.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4040

فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP11-4040 در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای نمک زدایی آب لب شور کاربرد دارد و برای تصفیه آب های سطحی، آب های زیر زمینی و... مورد استفاده قرار می گیرد. فیلترهای ممبران ونترون (Vontron) با سطح کیفی بالایی تولید شده و بر اساس تکنولوژی های Co Ltd طراحی می شوند. ساختار فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4040 به صورتی است که دارای مزیت هایی مثل کاهش مصرف انرژی می باشد و با توجه به این افزایش راندمان کلی سیستم را به دنبال دارد.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-4040

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-4040 بر اساس ساختار، با تعبیه در سیستم کاهش مصرف انرژی و هزینه های عملیاتی دستگاه را به دنبال دارد. فیلترهای ممبران ونترون بر اساس تکنولوژی Co Ltd تولید شده و دارای مزیت هایی مثل طول عمر بالا و قابلیت دفع بالای نمک هستند. کاربرد فیلتر ممبران ونترون مدل ULP21-4040 برای تصفیه آب های زیر زمینی، آب های سطحی و... می باشد.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP31-4040

فیلتر ممبران ونترون مدل ULP31-8040 در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای نمک زدایی آب لب شور مورد استفاده قرار می گیرد. ممبران های ونترون سری ULP از ممبران های کم فشار هستند، این موضوع می تواند باعث کاهش مصرف انرژی و در نهایت افزایش راندمان کلی سیستم شود. ممبران های ونترون (Vontron) تولید شده بر اساس تکنولوژی Co Ltd می باشند و با توجه به ساختار سطح کیفی بالایی دارند.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4021

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP11-4021 برای تصفیه آب لب شور در ساختار دستگاه های تصفیه آب صنعتی به کار می رود. ممبران 4 اینچ ونترون ULP11-4021 بر اساس تکنولوژی های Co Ltd تولید شده و قابل استفاده برای نمک زدایی آب های سطحی، آب های زیر زمینی و... می باشد. از آن جایی که این فیلتر ممبران از نوع ممبران های کم فشار می باشد، با تعبیه در سیستم های تصفیه آب صنعتی باعث کاهش مصرف انرژی می شود و هزینه های عملیاتی سیستم را تا حد زیادی کاهش می دهد. فیلتر ممبران ونترون (Vontron) مدل ULP11-4021 با توجه به ساختار، با قابلیت دفع بالای نمک و به اندازه 99/5 درصد طراحی و تولید شده است.

ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-8040

فیلتر ممبران 8 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-8040 از سری فیلترهای ممبران پلی آمیدی می باشد که بر اساس تکنولوژی Co Ltd تولید شده است. فیلتر ممبران ونترون مدل ULP21-8040 تحت فشار فوق العاده کم کار می کند و برای نمک زدایی آب های سطحی، آب های زیر زمینی و... به کار می رود. فیلتر ممبران 8 اینچ ونترون مدل ULP21-8040 با توجه به ساختار، هزینه عملیاتی را در تاسیسات به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، این موضوع باعث افزایش راندمان کلی سیستم می شود. ساختار فیلترهای ممبران صنعتی ونترون سری ULP به صورتی است که در صنایع داروسازی مورد استفاده می گیرند.

ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-4021

فیلتر ممبران 4 اینچ ونترون (Vontron) مدل ULP21-4021 از ممبران های پلی آمیدی می باشد که بر اساس تکنولوژی Co Ltd طراحی و تولید شده است. ممبران ونترون 4 اینچ ULP21-4021 می تواند با فشار بسیار کم آب کار کند و بر اساس ساختار، برای تصفیه آب لب شور به کار می رود. فشار آب ورودی به فیلترهای فوق کم فشار ونترون، به اندازه دو سوم کمتر از ممبران های کم فشار معمولی می باشد. ممبران 4 اینچ ونترون مدل ULP21-4021 با تعبیه در سیستم، باعث کاهش مصرف انرژی، هزینه های عملیاتی و افزایش راندمان کلی سیستم می شود. نرخ دفع نمک در فیلتر ممبران 4 ونترون (Vontron) مدل ULP21-4021 به اندازه 99 درصد می باشد و بر همین اساس قابلیت مطلوبی برای نمک زدایی آب دارد.