آمین ها (6)

انواع اسید (5)

انواع باز (14)

انواع پارافین (2)

انواع چسب ساختمانی (5)

انواع چسب صنعتی (2)

انواع حلال صنعتی (10)

انواع ضد کف (3)

بایوساید (1)

بر اساس کاربری (16)

پودر فلزات (4)

تگزاپون (2)

سایر مواد شیمیایی (13)

سولفات ها (6)

کمک منعقد کننده یا فلوکولانت (2)

کیلیت ساز (1)

منعقد کننده یا کواگولانت (4)

مواد اولیه شوینده و بهداشتی (14)

مواد شیمیایی بتن و ساختمان (3)

مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب (6)

مواد شیمیایی صنایع رنگ و رزین (1)

مواد ضد عفونی کننده (8)