جک هیدرولیک (سیلندر هیدرولیک) (3)

هیدروموتور هیدرولیک (11)