پمپ اسکرو هیدرولیک (2)

پمپ پیستونی هیدرولیک (25)

پمپ دنده ای هیدرولیک (داخلی و خارجی) (29)

پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک (14)

پمپ هیدرولیک دستی (1)

پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی (1)