در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ لجن کش آلما RC 8000 DN 200

پمپ لجن کش آلما سری RC 8000 DN 200

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.
مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل  316 ایتالیایی  آلما
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی  DAB & ALMA
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700 2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T

Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RC 6000 DN 150

پمپ لجن کش آلما سری RC 6000 DN 150

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.
مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل  316 ایتالیایی  آلما
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی  DAB & ALMA
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700 2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RW 4000 DN 100

پمپ لجن کش آلما مدل RW 4000 DN 100

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.
لیست قیمت پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی  آلما
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
لیست قیمت پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...
لیست قیمت پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
لیست قیمت پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)

...

لیست قیمت پمپ های لجن کش ایتالیایی DAB & ALMA 
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700  2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RC 3000 DN 80

پمپ لجن کش آلما سری RC 3000 DN 80

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.
مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی آلما
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  داب با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی  DAB & ALMA
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700  2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RW 3000 DN 80

پمپ لجن کش آلما RW 3000 DN 80

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.
مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی آلما
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی DAB & ALMA 
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700 2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RW 2500 DN 65

مپ لجن کش آلما مدل RW 2500 DN 65

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.

مشخصات فنی پمپ لجن کش آلما مدل RW 2500 DN 65

مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی ALMA
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با  استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی DAB & ALMA 
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder 1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder 1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder 1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700  2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ لجن کش آلما RT-RTL 2000 DN 50

پمپ لجن کش آلما سری RT-RTL 2000 DN 50

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد. لجن کش های آلما سری RT در قسمت ورودی پمپ مجهز به سیستم خرد کن چهار تیغه از جنس فولاد می باشند و در مواردی که مایع پمپ شونده، حاوی مواد جامد محلول است، آنها را به تکه های کوچکتر تبدیل می کنند تا از انسداد مجاری عبوری مایع جلوگیری شود.

مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی ALMA
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 18.7 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 – 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 9.5 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 – 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی آلما با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
  2"   3 - 39   17.7 - 2.7   18.5   5.5   3   2.2   2800   380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   12 - 102   8.9 - 1.8   9.5   8.8   5   3.7   1400   380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
  3"   6 - 72   18.2 - 4   18.7   8.5   5   3.7   2800   380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
  3"   6 - 90   24.1 - 9   25   12   7.5   5.5   2800   380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی  DAB با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 380تک ضرب - FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب - FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب - FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب - FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب - FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب - FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب - FKV 80.110.2  T5(EX)

...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی  DAB & ALMA
فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder  1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA Grinder  1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder  1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015  4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030  2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700  2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040  4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000  4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040  2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000  2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500  2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700  2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500  2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700  2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000  4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100  4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100  2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120  4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125  2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150  2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180  2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200  2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120  4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200  4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250  4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300  4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300  6T

پمپ لجن کش آلما RW 2000 DN 50

پمپ لجن کش آلما سری RW 2000 DN 50

پمپ های لجن کش آلما با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنیک های تولید و تجربیات گذشته برای عملکردهای دشوار طراحی و ساخته شده اند، این پمپ ها با قابلیت کارکرد دائم در شرایطی که حداقل 2/3 از ارتفاع پمپ در مایع مستغرق باشد، انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در واحد های تصفیه و انتقال فاضلاب می باشند. استفاده از پمپ های لجن کش آلما با عملکرد قابل اطمینان و کارایی بالا حداقل هزینه های نگهداری و تعمیرات را برای مصرف کننده به همراه دارد.

مشخصات فنی پمپ لجن کش آلما سری RW 2000 DN 50

مشخصات فنی پمپ های لجنکش استیل 316 ایتالیایی ALMA
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW مشخصات ولتاژ (V) مدل
2" 3-24 6 - 3.3 3.3 1.5 1.1 لجنکش استیل 316 - 1400 دور 380 RWI 2015 4T
2" 3-39 17.7-2.7 5.5 3 2.2 لجنکش استیل 316 - 2800 دور 380 RWI 2030 2T
3" 6-72 18.2-4 8.5 5 3.7 لجنکش استیل 316 - 2800 دور 380 RWI 3050 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 12 7.5 5.5 لجنکش استیل 316 - 2800 دور 380 RWI 3075 2T
3" 12-102 8.9-1.8 8.8 5 3.7 لجنکش استیل 316 - 1400 دور 380 RWI 3050 4T
...
مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی ALMA با استاندارد (ATEX)
خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2” 1.5-13.5 14.1-1.9 15.2 8 1.5 1.1 2800 220 RT AD 2015 - 2MSA-(EX)
2" 1.5 - 19.5 19.6 - 2.3 20 6 2 1.5 2800 380 RT AD 2020 2T (EX)
2" 3 - 24 6 -3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW AD 2015 4T (EX)
2" 3 - 39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW AD 2030 2T (EX)
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW AD 3050 4T (EX)
3" 12 - 96 20.4-2.5 22.3 10 6 4/4 2800 380 RW AD 3060 2T (EX)
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC AD 3075 2T (EX)
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW AD 4100 4T (EX)
4" 12 - 102 25.3 -10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW AD 4125 2T (EX)
6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC AD 6250 4T (EX)
...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش استیل ضد انفجار ایتالیایی ALMA با استاندارد (ATEX)

خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ مدل
2" 3 - 39 17.7 - 2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RWI AD 2030 2TEX (316پمپ لجن کش تمام استیل )
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RWI AD 3050 4TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
3" 6 - 72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RWI AD 3050 2TEX (316 پمپ لجن کش تمام استیل)
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RWI AD 3075 2T EX (316 پمپ لجن کش تمام استیل )
...

مشخصات فنی پمپ های لجن کش چدنی ضد انفجار ایتالیایی DAB با استاندارد (ATEX)

خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل
2½" 9.6 - 90 22.6 - 5.8 26.5 5.8 4.1 3 2800 تک ضرب 380 FKC 65 30.2 T5(EX)
3" 21 - 147 15 - 6.2 17.4 8.9 5.5 4 1400 380 تک ضرب FKC 80 40.4 T5(EX)
3" 21 - 189 21.9 - 8 24.6 14.1 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب FKC 80 75.4 T5(EX)
4" 30 - 288 20.1 - 4.6 22.5 14.6 10.3 7.5 1400 380 دو ضرب FKC 100 75.4 T5(EX)
6" 36 - 252 11.4 - 1.5 13.3 8.7 5.5 4 1400 380 تک ضرب FKC 150 40.4 T5(EX)
2½" 8 - 47 8.7 - 2.2 9.1 3.3 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب FKV 65.11.4  T5(EX)
2½" 8 - 72 25.8 - 3 27.2 7.5 5.5 4 2800 380 تک ضرب FKV 65.40.2  T5(EX)
3" 12 - 84 16.7 - 7.4 17.5 3.5 1.5 1.1 1400 380 تک ضرب FKV 80.40.4  T5(EX)
3" 12 - 96 31.2 - 5.1 32.1 13.7 10.2 7.5 2800 380 دو ضرب FKV 80.75.2  T5(EX)
3" 12 - 108 40.7 - 8.5 40.9 21 15 11 2800 380 دو ضرب FKV 80.110.2  T5(EX)
....

مشخصات فنی پمپ های لجن کش ایتالیایی DAB & ALMA

فرق ارتفاع خروجی (inch) دبی (m3/h) ارتفاع (m) حداکثر ارتفاع (m) آمپر (A) HP KW RPM ولتاژ (V) مدل مدل مشابه DAB
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 3 1.5 1.1 2800 380 RTL 2015-2T Grinder GL 1000TNA
2" 1.5 - 13.5 14.1 - 1.9 15.2 4.8 1.5 1.1 2800 380 RT 2015-2T Grinder  1000TNA
20 2" 1.5 - 18 23 - 5.7 23.5 13 2.5 1.8 2800 220 RT 2025 2MA  Grinder  1200MA
23/5 2" 1.5 - 22.5 24.5 - 5 25 6.4 2.5 1.8 2800 380 RT 2025 2T Grinder  1600TNA
6/2 2” 3-24 6 - 3.3 6.3 3.3 1.5 1.1 1400 380 RW 2015 4T Feka 2015 4T
21 2” 3-39 17.7-2.7 18.5 5.5 3 2.2 2800 380 RW 2030 2T Feka 2030 2T
16/5 2½” 3-39 18.8-8.3 19 6 4 3 2800 380 RW 2540 2T Feka 2700 2T
3" 12 - 96 7.4 - 2.3 8 5.6 4 3 1400 380 RW 3040 4T Feka 3040 4T
3" 12 - 102 8.9 - 1.8 9.5 8.8 5 3.7 1400 380 RW 3050 4T Feka 3000 4T
3" 6 - 60 14.5 - 3 15.4 6.5 4 3 2800 380 RW 3040 2T Feka 3040 2T
3” 6 -72 18.2 - 4 18.7 8.5 5 3.7 2800 380 RW 3050 2T Feka 3000 2T
3” 12 - 96 20.4 - 2.5 22.3 10 6 4.4 2800 380 RW 3060 2T Feka 3500 2T
3" 6 - 90 24.1 - 9 25 12 7.5 5.5 2800 380 RW 3075 2T Feka 3700 2T
3” 6 - 66 26.8-14.3 28 11 6 4.4 2800 380 RC 3060 2T Feka 3500 2T
3” 6 - 66 31 - 18.8 32.9 12 7.5 5.5 2800 380 RC 3075 2T Feka RC 3700 2T
15/4 4" 12 - 132 13.4 - 2 14.1 12 6.8 5 1400 380 RW 4070 4T Feka 4000 4T
4" 12 - 180 16.7 - 3.5 17 20 10 7.5 1400 380 RW 4100 4T Feka 4100 4T
4" 12 - 102 22.4 - 7.5 24 21 10 7.5 2800 380 RW 4100 2T Feka 4100 2T
4” 12 - 180 20.6 - 8.2 21 24 12 8.8 1400 380 RW 4120 4T Feka 4120 4T
4" 12 - 102 25.3-10.9 27 26 12.5 9.2 2800 380 RW 4125 2T Feka 4125 2T
4" 12 - 90 28 - 14.8 31 23 15 11 2800 380 RW 4150 2T Feka 4150 2T
4" 12 - 102 34 - 15.2 35 30 17.5 13 2800 380 RW 4180 2T Feka 4180 2T
4" 12 - 102 38.5-20.6 40 31 20 15 2800 380 RW 4200 2T Feka 4200 2T
6" 18 - 270 13.1 - 3.2 14 23 12 9 1400 380 RC 6120 4T Feka 6120 4T
6" 24 - 348 20.5 - 5.6 21 31 20 15 1400 380 RC 6200 4T Feka 6200 4T
25 6" 30 - 396 28.5 - 8 31 37 25 18.5 1400 380 RC 6250 4T Feka 6250 4T
26 6" 36 - 516 30 - 4.8 34.3 46 30 22 1400 380 RC6300 4T Feka 6300 4T
8" 51 - 765 16.5 - 2.8 17 45 30 22 960 380 RC 8300 6T Feka 8300 6T

پمپ کف کش حفاری آلما CAN

پمپ کف کش حفاری آلما مدل CAN

پمپ های کف کش حفاری آلما سری CAN قابلیت استفاده در شرایط سخت، حتی هنگامی که پمپ بصورت کامل در مایع مستغرق نباشد را دارا می باشند. قطر دهانه خروجی پمپ کف کش حفاری آلما 2 ½ اینچ بوده و توان آن از 1.1 تا 2.2 کیلو وات می باشد.

پمپ کف کش حفاری آلما DIG YELLOW

پمپ کف کش حفاری آلما سری DIG YELLOW

پمپ کف کش حفاری آلما سری DIG YELLOW قابلیت استفاده در شرایط سخت حتی هنگامی که پمپ بصورت کامل در مایع مستغرق نباشد را دارا هستند. قطر دهانه خروجی پمپ کف کش حفاری آلما 4 - 3 اینچ بوده و توان آن از 3.7 تا 5.5 کیلو وات می باشد.
 

پمپ کف کش حفاری آلما DIG WHITE

پمپ کف کش حفاری آلما سری DIG WHITE

پمپ های کف کش حفاری آلما قابلیت استفاده در شرایط سخت، حتی هنگامی که پمپ بصورت کامل در مایع مستغرق نباشد را دارا هستند. قطر دهانه خروجی پمپ کف کش حفاری آلما 2 ½ اینچ بوده و توان آن از 1.1 تا 2.2 کیلو وات می باشد.