نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

موتور پمپ فشار قوی برتولینی EN

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل EN

فروش پمپ پیستونی سرامیکی برتولینی مدل EN در شرکت توربو صنعت در مدل های زیر:
 • پمپ برتولینی TMG 3545
 • پمپ برتولینی WBG 1630
 • پمپ برتولینی WBG 2025
 • پمپ برتولینی ETML 1520
 • پمپ برتولینی EWVL 1111

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی WJC

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری WJC

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش انواع پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری WJC می باشد. مدل های سری WJC از پمپ برتولینی عبارت است از:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل WJC 410
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل WJC 210
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل WJC 704

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی EL

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری EL

شرکت توربو صنعت به عنوان نمایندگی پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری EL این پمپ برتولینی را در انواع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل ETML 1520
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل ETML 2015
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل ETML 1515
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل ETML 1111

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری C

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری C

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C این پمپ را در انواع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C6
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C3006
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C53
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C57
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل C1258

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CK

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini مدل CK

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK، این سری از پمپ برتولینی را در انواع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK 2216
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK 2220
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CKL 2226
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CKL 2230
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CKL 2233
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK 110
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل CK 120

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی TMG

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini مدل TMG

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری TMG در انواع زیر می باشد:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 3535
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 4035
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 3540
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 4040
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 3545
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 4045
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 3550
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 4050
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TMG 3555
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل WSG

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی TAM

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری TAM

شرکت توربو صنعت به عنوان نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری TAM را در انواع زیر عرضه می نماید:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TAM 1215
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TAM 1315
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TAM 1515
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TAM 1715
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TAM 2015

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RAL

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری RAL

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RAL، این سری از پمپ برتولینی را در انواع زیر ارائه می نماید:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RAL 1640
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RAL 1840
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RAL 2035
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل RAL 2335

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی KA

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini مدل KA با کلگی استیل 316

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل 316 سری KA را در مدل های زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل KA 2815
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل KA 3215
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل KA 3815
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل KA 4215
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل KA 4815

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی CA

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini مدل CA

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CA این پمپ را در انوع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CA 2214
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CA 2216
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CS 2220
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CS 1523
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل مدل CA 1525

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RA

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini با کلگی استیل سری RA

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی با کلگی استیل سری RA را در انواع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RA 1650
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RA 1850
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RA 2150
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی RA 2450

پمپ پیستون سرامیکی برتولینی TML

فروش پمپ پیستون سرامیکی Bertolini سری TML

شرکت توربو صنعت نمایندگی فروش پمپ پیستون سرامیکی برتولینی سری TML، این سری از پمپ برتولینی را در انواع زیر عرضه می کند:

 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TML 1220
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TML 1320
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TML 1520
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TML 1720
 • پمپ پیستون سرامیکی برتولینی مدل TML 2020