در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کمپرسور فشار قوی 250 بار

فروش کمپرسور 250 بار

برای برطرف سازی نیاز صنایع به هوای فشار قوی از کمپرسور فشارقوی استفاده می گردد که فن آوی جدید تری نسبت به کمپرسور های رایج در بازار دارند. به علت افزایش روز افزون ابزار هایی که نیاز به هوای فشار قوی دارند اهمیت ظرفیت و کیفیت کمپرسور فشار قوی دو چندان شده است و در حال حاضر شرکت های کشتیرانی و دریانوردی، صنایع بسته بندی، صنایع هواپیما سازی و هوانوردی، صنایع نظامی، آتش نشانی، سد سازی، غواص، مخزن پینت بال و غیره جزو مصرف کنندگان هوای فشرده با فشار بالا می باشند.

کمپرسور فشار قوی 350 بار

فروش کمپرسور 350 بار

برای برطرف سازی نیاز صنایع به هوای فشار قوی از کمپرسور فشار بالا استفاده می گردد که فن آوی جدید تری نسبت به کمپرسور های رایج در بازار دارند. کمپرسور فشار قوی 350 بار به طور معمول بر روی یک شاسی نصب می گردد و در صورت نیاز در مسیر خروجی آن مخزن ذخیره نصب می گردد و در کمپرسور هایی که برای کاربرد های حساس استفاده می شود از واحد تصفیه و میکروفیلتر خاص استفاده می گردد.

به علت افزایش روز افزون ابزار هایی که نیاز به هوای فشار قوی دارند اهمیت ظرفیت و کیفیت کمپرسور فشار قوی دوچندان شده است و در حال حاضر شرکت های کشتیرانی و دریانوردی، صنایع بسته بندی، صنایع هواپیما سازی و هوانوردی، صنایع نظامی، آتش نشانی، سد سازی، غواصی، مخزن پینت بال و غیره جزو مصرف کنندگان هوای فشرده با فشار بالا می باشند.

کمپرسور فشار قوی 40 بار

فروش کمپسور 40 بار

برای برطرف سازی نیاز صنایع به هوای فشار قوی از کمپرسور فشارقوی استفاده می گردد که فن آوی جدید تری نسبت به کمپرسور های رایج در بازار دارند. به علت افزایش روز افزون ابزار هایی که نیاز به هوای فشار قوی دارند اهمیت ظرفیت و کیفیت کمپرسور فشارقوی دو چندان شده است و در حال حاضر شرکت های کشتیرانی و دریانوردی، صنایع بسته بندی، صنایع هواپیما سازی و هوانوردی، صنایع نظامی، آتش نشانی، سد سازی، غواصی، مخزن پینت بال و غیره جزو مصرف کنندگان هوای فشرده با فشار بالا می باشند.