تصفیه آب و فاضلاب

فیلتر ممبرین PTFE هیدروفیلی

فیلتر ممبرین PTFE  هیدروفیلی

توضیح
– کارتریج های شیاردار PTFE  (pleated) هیدروفوبیک CSM نرخ شدت جریان و بازدهی زیادتری داشته و باعث افزایش عملکرد کارتریج تفلون مدیا می شوند.
– کارتریج PTFE هیدروفوبیک CSM از ممبرین تفلون و ترکیبات پلی پروپیلن جهت مطابقت با موارد درخواستی ساخته شده است.
ویژگی ها و مزیت ها
– کارتریج های PTFE هیدروفوبیک می توانند ذرات و میکروارگانیسم های بزرگ تر از 0.2 µm را از گازها و مایعات حذف کنند.
– برای تضمین عملکرد فیلترها، هر کارتریج در حین ساخت به طور کامل آزمایش می شود.
– ساخت حرارتی تضمین شده بدون استفاده از چسب
کاربرد
– نیمه هادی / FPD / مواد شیمیایی با ذرات ریز
– سیستم انتقال مواد شیمیایی
مشخصات
مواد سازنده
– مدیا : ممبرین PTFE هیدروفوبیک
– هسته / جعبه / درپوش / نگهدارنده : پلی پروپیلن

روش آب بندی : اتصال حرارتی

حداکثر اختلاف فشار توصیه شده
– فشار به جلو : (4.8bar) 70psi  در 25 درجه سانتیگراد
– فشار معکوس : (2.7bar) 40psi  در 25 درجه سانتیگراد
سطح فیلتراسیون : 0.8 m² در کارتریج 10 اینچ
آزمایش صحت
– نقطه جوش در 25 درجه سانتیگراد
( آب دمین / 40 / 60 : IPA )
48psig ≤ mµ0.05
22psig ≤ mµ0.1
13psig ≤ mµ0.2
درجات حذف (µm)
– 10 mµ ~ 0.05
ابعاد کارتریج
– قطر خارجی : 69mm
– طول (mm) : 250, 254, 500, 508, 750, 762, 1000, 1016